ماموریت ، چشم انداز و ارزش ها

گروه فرزانگان فارس نیکو

mission vision values2 Converted 01 01 02

ارزش ها گروه

mission vision values2 Converted 01 01 03 1

اهداف گروه

mission vision values2 Converted 01 01 01

ماموریت گروه

ماموریت

ایجاد یک گروه متمایز، ارزش آفرین و یادگیرنده با دارا بودن معیارها و استانداردهای جهانی متعهد به ساده سازی، تخصصی نمودن و روان سازی کلیه ساز و کارهای حوزه های تولیدی و بازرگانی و طرح های نوآورانه با هدف:
 • نفوذ و کسب سهم از مشتریان و بازار
 • بهینه سازی پورتفوی درآمدها
 • ارتقای ارزش و اعتبار تجاری و تصویر اجتماعی گروه

و به منظور خلق مزیت رقابتی پایدار و ارتقای رضایت کلیه ذینفعان کلیدی سازمان.

ما همگی ایمان داریم که با
 • ارائه راه حل های منحصر به فرد برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان کلیدی سازمان
 • تجهیز شدن به فناوری های روز دنیا، جهت ارتقاء توانمندیهای حرفه ای خود و تولید محصوالت و خدمات جدید مطابق با نیاز بازار
 • بکارگیری بهترین راه حل در راه رسیدن به قله توانمندی و مسئولیت پذیری

به یکی از برترین گروههای ارزش آفرین چند کسب و کاره خصوصی در کشور و دارای رتبه در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران تبدیل خواهیم شد.

چشم انداز

ارزش ها

 • نتیجه گرایی و خلق ارزش پایدار به منظور خشنود سازی ذینفعان سازمان
 • مشتری مداری • احترام، صداقت و درستی رفتار
 • ایمنی، سالمت حرفه ای و بهدا شت روانی کارکنان
 • پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی
 • همکاری، کار گروهی و هم افزایی با تأکید بریادگیری و نوآوری
 • چابک سازی سازمانی
 • شفافیت و عدالت در قبال ذینفعان و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان